Certificering i personligheds- og intelligenstest

Anerkendt erhvervsrettet test baseret på solid forskning og teori

NEO PI-3 er en af de mest kendte og anerkendte personlighedstests på markedet. Den integrerer årtiers forskning i personlighed, og står på et særdeles solidt teoretisk fundament.

NEO PI-3 måler NEO-PI-3 måler personlighed ud fra den anerkendte Fem Faktor model (også kaldet Big Five), hvor et menneskes personlighed opgøres på fem overordnede dimensioner eller faktorer:
• Emotionelle reaktioner
• Ekstroversion/udadvendthed
• Åbenhed
• Venlighed
• Samvittighedsfuldhed

Hver dimension rummer seks facetter, som giver mulighed for en nuanceret og grundig forståelse af relevante områder af personligheden. Som erhvervsrettet personlighedstest bruges NEO PI-3 bredt i HR øjemed, inden for eksempelvis rekruttering, business coaching, karrieresparring og ledelsesgruppe udvikling.

Tre typer certificeringer

I samarbejde med Hogrefe tilbyder jeg tre certificeringer:

Certificering i Erhvervsrettet Testanvendelse

For at kunne starte på en NEO PI-3 certificering har du solid erfaring med erhvervsrettet testning. Er du i starten af din karriere som testbruger, skal du starte med at deltage på et grundkursus, kaldet Certificering i Erhvervsrettet Testanvendelse. Dette grundkurs afholdes på én dag, og disse afholdes med jævne mellemrum (ved efterspørgsel) virtuelt eller fysisk.

Certificering i NEO PI-3 og intelligenstestene IST 2000R

Certificering i NEO PI-3 hos mig består af:

2+1 dages undervisning i Virum eller Hinnerup, virtuel eksamen og 2 virtuelle sparringssessions.

De første to undervisningsdage vil indbefatte:

 • En grundig indføring i personlighedspsykologisk teori, psykometri og testforståelse
 • Indføring i testens 5 domæner og 30 facetter
 • Indføring i IST 2000R intelligenstestene
 • God tid til forståelse af testens elementer via oplæg og dialog
 • Øvelser og casearbejde, i testfortolkning og hypotesegenerering
 • Inddragelse af egne test for at se linket mellem egen personlighed og egne adfærdsmønstre
 • Indføring i interviewteknik og praktisk anvendelse af testen
 • Indføring i brug af HTS web platform
 • Gennemgang af de rapporter, der hører til testen
 • Fokus på de etiske aspekter af, samt kritiske perspektiver på, testbrug i erhvervsmæssig øjemed

Efter det første modul gennemfører du minimum 4 test, inkl. interview og tilbagemelding, på frivillige forsøgspersoner, samt skriver en rapport over et af forløbene. Du skal sætte god tid af til dette, i perioden mellem dag 2 og 3. Al begyndelse er svær og tidligere elever fortæller, at det tager længere tid end forventet at forberede sig tilstrækkeligt til afholdelse af 4 interviews.

Efter første modul aftales ligeledes to virtuelle sparringssessions. Den ene om egen test, samt egne styrker og udviklingsområder som interviewer (baseret på egen test). Emnet for den anden aftales – det kan være sparring på en case eller før eksamen.

Den sidste undervisningsdag indeholder erfaringsudveksling, præsentation af egen case, samt en længere interviewøvelse.

Der gennemføres efterfølgende en virtuel eksamen med overværelse af censor.

The Dark Triad of Personality Certificering:

Som overbygning til den personlighedstest, du allerede anvender, kan du nu blive certificeret i The Dark Triad of Personality. Certificeringen gennemføres på én dag. Herefter får alle kursister tildelt 3 testadgange, hvilket giver mulighed for at øve sig, ligesom alle får en opfølgende individuel virtuel sparring med underviser.

Hypotesedannelse i Praksis:

Denne dag er tiltænkt alle, der ønsker at få genopfrisket og nuanceret deres kendskab til domæner og facetter i NEO PI-3. Hvad enten du er erfaren bruger af testen eller du er ganske ny, vil denne praktiske dag gøre dig skarpere, mere nuanceret og præcis i din fortolkning af testen, samt styrke din evne til at danne relevante hypoteser og tilgå dine testpersoner på en relevant måde.

Datoer for næste hold

Virtuelt grundmodul: Certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse

 • 4/3 2024
 • 4/4 2024
 • 30/5 2024
 • 29/8 2024
 • 3/10 2024

NEO PI-3 certificeringshold på Bogøvej 15, 8382 Hinnerup, ved Aarhus:

 • Hold 3: 11-12/3 + 2/5 2024 (eksamen medio maj 2024)
 • Hold 5: 15-16/4 + 6/6 2024 (eksamen medio juni 2024)
 • Hold 6: 3-4/6 + 20/8 2024 (eksamen ultimo august 2024)
 • Hold 8: 2-3/9 + 31/10 2024 (eksamen primo november 2024)
 • Hold 10: 5-6/11 + 16/12 2024 (eksamen kort derefter) – NB. Turbo-hold.

NEO PI-3 certificeringshold på Kongevejen 155, 2830 Virum:

 • Hold 2: 20-21/2 + 11/4 2024 (eksamen medio april 2024)
 • Hold 4: 9-10/4 + 22/5 2024 (eksamen ultimo maj 2024)
 • Hold 7: 11-12/6 + 21/8 2024 (eksamen ultimo august 2024)
 • Hold 9: 9-10/10 + 5/12 2024 (eksamen medio december 2024)

NEO PI-3 hold oprettes ved min. tre deltagere.

The Dark Sides of Personality certificering, virtuel:

 • 18/4 2024
 • 30/8 2024
 • 17/10 2024

The Dark Sides of Personality certificering på Bogøvej 15, 8382 Hinnerup, ved Aarhus:

 • Efter aftale

The Dark Sides of Personality certificering på Kongevejen 155, 2830 Virum:

 • 19/2 2024 – få ledige pladser

Hypotesedannelse i Praksis:

 • 6/32 2024 i Hinnerup

Hvis du ønsker certificering på et andet tidspunkt end datoerne ovenfor, så kontakt mig gerne – jeg opretter løbende hold.

Jeg arrangerer også gerne certificeringsforløb i din virksomhed, såfremt I er min. 3 deltagere.

Priser

Certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse (grundkursus): 6000 kr. ekskl. moms.

Prisen indbefatter: En virtuel undervisningsdag og -materialer, adgang til Hogrefes platform HTS, inkl. egne tests, samt certifikat ved bestået kursus.

NEO PI-3 certificering: 21.000 kr. ekskl. moms.

Prisen indbefatter: Tre undervisningsdage, manual og mappe, undervisningsmaterialer, adgang til Hogrefes platform HTS, inkl. egen test samt 4 øvetests, 2 virtuelle sparringer med underviser, forplejning, eksamen samt certifikat ved bestået kursus.

I tilfælde af, at eksamen ikke bestås, fakturer jeg ekstra 2000 kr. ekskl. moms til sparring med underviser, samt re-eksamen.

The Dark Triad of Personality certificering: 10.000 kr.

Prisen indbefatter: En virtuel eller fysisk undervisningsdag og -materialer, herunder grundbog,  adgang til Hogrefes platform HTS, inkl. egen test samt 3 øvetests, 1 virtuel sparring med underviser, samt certifikat ved bestået kursus.

Hypotesedannelse i Praksis: 7900 kr. ekskl. moms.

Prisen indbefatter: En undervisningsdag og -materialer, samt forplejning.