Certificering i personligheds- og intelligenstest

Anerkendt erhvervsrettet test baseret på solid forskning og teori

NEO PI-3 er en af de mest kendte og anerkendte personlighedstests på markedet. Den integrerer årtiers forskning i personlighed, og står på et særdeles solidt teoretisk fundament.

NEO PI-3 måler NEO-PI-3 måler personlighed ud fra den anerkendte Fem Faktor model (også kaldet Big Five), hvor et menneskes personlighed opgøres på fem overordnede dimensioner eller faktorer:
• Emotionelle reaktioner
• Ekstroversion/udadvendthed
• Åbenhed
• Venlighed
• Samvittighedsfuldhed

Hver dimension rummer seks facetter, som giver mulighed for en nuanceret og grundig forståelse af relevante områder af personligheden. Som erhvervsrettet personlighedstest bruges NEO PI-3 bredt i HR øjemed, inden for eksempelvis rekruttering, business coaching, karrieresparring og ledelsesgruppe udvikling.

To typer certificeringer

I samarbejde med Hogrefe tilbyder jeg to niveauer af certificeringer:

Niveau 1: Certificeringskursus i Erhvervsrettet Testanvendelse

For at kunne starte på en NEO PI-3 certificering har du solid erfaring med erhvervsrettet testning. Er du i starten af din karriere som testbruger, skal du starte med at deltage på et grundkursus, kaldet Certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse. Grundkurset afholdes på en dag, og disse afholdes med jævne mellemrum (ved efterspørgsel).

Niveau 2: Certificering i NEO PI-3 og intelligenstestene IST 2000R

Certificering i NEO PI-3 hos mig består af:

2+1 dages undervisning, eksamen og 2 sparringssessions.

De første to undervisningsdage vil indbefatte:

 • En grundig indføring i personlighedspsykologisk teori, psykometri og testforståelse
 • Indføring i testens 5 domæner og 30 facetter
 • Indføring i IST 2000R intelligenstestene
 • God tid til forståelse af testens elementer via oplæg og dialog
 • Øvelser og casearbejde, i testfortolkning og hypotesegenerering
 • Inddragelse af egne test for at se linket mellem egen personlighed og egne adfærdsmønstre
 • Indføring i interviewteknik og praktisk anvendelse af testen
 • Indføring i brug af HTS web platform
 • Gennemgang af de rapporter, der hører til testen
 • Fokus på de etiske aspekter af, samt kritiske perspektiver på, testbrug i erhvervsmæssig øjemed

Efter det første modul gennemfører du minimum 4 test, inkl. interview og tilbagemelding, på frivillige forsøgspersoner, samt skriver en rapport over et af forløbene. Du skal sætte god tid af til dette, i perioden mellem dag 2 og 3. Al begyndelse er svær og tidligere elever fortæller, at det tager længere tid end forventet at forberede sig tilstrækkeligt til afholdelse af 4 interviews.

Efter første modul aftales ligeledes to virtuelle sparringssessions. Den ene om egen test, samt egne styrker og udviklingsområder som interviewer (baseret på egen test). Emnet for den anden aftales – det kan være sparring på case eller før eksamen.

Den sidste undervisningsdag indeholder erfaringsudveksling, præsentation af egen case, samt en længere interviewøvelse.

Der gennemføres efterfølgende en virtuel eksamen med overværelse af censor.

Datoer for næste hold

Virtuelt grundmodul: Certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse

 • 12/4 2023
 • 2/5 2023
 • 16/8 2023

NEO PI-3 certificeringshold i Hinnerup, ved Aarhus:

 • Hold 12: 8-9/3 2023, samt 20/4 2023 (eksamen ultimo april 2023)
 • Hold 14: 18-19/4, samt 1/6 2023 (eksamen primo juni 2023)
 • Hold 16: 16-17/5, samt 27/6 2023 (eksamen ultimo juni 2023)
 • Hold 18: 12-13/6, samt 15/8 2023 (eksamen ultimo august 2023)
 • Hold 19: 21-22/8, samt 3/10 2023 (eksamen medio oktober 2023)

NEO PI-3 certificeringshold på Kongevejen 155, 2830 Virum:

 • Hold 13: 14-15/3 2023, samt 27/4 (eksamen primo maj 2023)
 • Hold 17: 6-7/6, samt 9/8 2023 (eksamen medio august 2023)

NEO PI-3 hold oprettes ved min. tre deltagere.

Hvis du ønsker certificering på et andet tidspunkt end datoerne ovenfor, så kontakt mig gerne – jeg opretter løbende hold.

Jeg arrangerer også gerne certificeringsforløb i din virksomhed, såfremt I er min. 3 deltagere.

Priser

Certificeringskursus i erhvervsrettet testanvendelse (grundkursus): 6000 kr. ekskl. moms.

Prisen indbefatter: En virtuel undervisningsdag og -materialer

NEO PI-3 certificering: 21.000 kr. ekskl. moms.

Prisen indbefatter: Tre undervisningsdage, manual og mappe, undervisningsmaterialer, adgang til Hogrefes platform HTS, inkl. egen test samt 4 øvetests, forplejning, eksamen samt certifikat ved bestået kursus.