Certificering i NEO PI-3 og TOP for psykologer

Denne certificering tilbydes udelukkende til psykologer og er en kombination af to teoretisk velunderbyggede og erhvervsmæssigt velrenommerede personlighedstests – nemlig NEO PI3 og TOP (The Dark Triad of Personality). Denne certificering er godkendt til A og O specialiseringsmodulet, øvrige kurser.

Om certificeringen:
Certificeringen består af 2+1 dages undervisning i Virum eller Hinnerup og 3 individuelle virtuelle sparringssessions.
Der vil være forberedelse før alle undervisningsdage i form af litteratur, der understøtter undervisningen.

De første to undervisningsdage vil indbefatte:

 • En grundig indføring i personlighedspsykologien, der ligger til grund for NEO PI-3, samt psykometri og testforståelse
 • Indføring i NEO PI-3’s 5 domæner og 30 facetter
 • God tid til forståelse af testens elementer via oplæg, dialog og fælles refleksion
 • Øvelser og casearbejde, i testfortolkning og hypotesegenerering
 • Gennemgang af de rapporter, der hører til testen
 • Inddragelse af egen test for at se linket mellem egen personlighed og egne adfærdsmønstre
 • Indføring i interviewteknik og praktisk anvendelse af testen
 • Workshop om egen personligheds betydning i arbejdet med interview og tilbagemelding
 • Indføring i brug af HTS web platform
 • Drøftelse af etiske og kritiske aspekter af testbrug i erhvervsmæssig øjemed

Efter det første modul gennemføres 2 interviews med tilbagemelding, på frivillige forsøgspersoner. Du skal sætte god tid af til dette, i perioden mellem dag 2 og 3.
Efter første modul aftales ligeledes to virtuelle supervisioner med mig. Den ene om din egen test, samt dine egne styrker og udviklingsområder som interviewer og tilbagemelder (baseret på din egen test og dine professionelle erfaringer). Emnet for den anden supervision aftales – det kan fx være sparring før eller efter et øveinterview.

Den sidste undervisningsdag indeholder:

 • Erfaringsudveksling med NEO
 • Afsæt i den teoretiske/kliniske baggrund for TOP
 • Indføring i TOP, med domæner og facetter
 • Tid til forståelse af testens elementer via oplæg, dialog og fælles rekfeksion
 • Øvelser og casearbejde, i testfortolkning og hypotesegenerering
 • Gennemgang af de rapporter, der hører til testen
 • Koblingen til NEO PI-3, inkl. hypoteser på tværs
 • Drøftelse af særlige etiske og kritiske aspekter koblet til denne test, i erhvervsmæssig øjemed

Efter andet modul gennemføres 2 interviews med tilbagemelding, denne gang inkl. TOP, på de samme frivillige forsøgspersoner. Sæt igen god tid af til dette.
Efter andet modul aftales ligeledes en sidste virtuel supervision med mig. Denne omhandler din egen TOP test, samt evt. sparring efter erfaringer fra de sidste to interviews.
Efter denne sidste supervision er certificeringen bestået.

Datoer for næste hold:

NEO PI-3 certificeringshold på Bogøvej 15, 8382 Hinnerup, ved Aarhus:

 • Hold 3: Holdundervisning d. 13-14/8 + 23/9 2024. Supervision d. 19/8, 9/9 og 21/10 2024. Tilmeldingsfrist d. 1/8.

NEO PI-3 certificeringshold på Kongevejen 155, 2830 Virum:

 • Hold 2: Holdundervisning d. 23-24/5 + 24/6 2024. Supervision d. 27/5, 10/6 og 22/8 2024. Tilmeldingsfrist d. 8/5.
 • Hold 4: Holdundervisning d. 1-2/10 + 19/11 2024. Supervision d. 7/10, 24/10 og 17/12 2024. Tilmeldingsfrist d.
  23/9.

Hold oprettes ved min. tre deltagere.

Pris: 25.000 kr. ekskl. moms. 

Prisen indbefatter: Tre undervisningsdage, manualer og mappe, undervisningsmaterialer, adgang til Hogrefes platform HTS, inkl. egen
test/rapporter, samt 4 øvetests (2 NEO og 2 TOP), 3 virtuelle supervisioner med underviser, forplejning, samt certifikat ved bestået
certificering.