Ærlighed og autencitet

Det menneskelige møde har stor betydning for, at ideer kan udvikles, drømme kan udtales og livet kan udfordres. Du vil, i samspillet med mig, møde ægthed og nærvær.

Refleksion og handling

Jeg tilbyder et rum, hvor du kan reflektere over din ledelsespraksis, dit liv og dine drømme. Men efter refleksion og erkendelse følger oftest handling og tilfredsstillelsen ved at være på rette vej og i sync med egne værdier igen.

Ordentlighed

Jeg stiller den fordring til mig selv, at tingene skal gøres ordentligt, og at vi samarbejder i øjenhøjde. Kvalitet i leverancen og sparring om den bedst mulige løsning, vil jeg altid sigte efter at levere.

Drivkraft

Jeg tror på, at mennesker er kloge aktører i eget liv og går ud i verden med ønsket om at gøre deres bedste. Men jeg ser også, at mennesker til tider kan fare vild og kan komme på afstand af egne værdier og dermed glemme det, de står for og brænder for. Jeg er drevet af at være katalysator for den proces hvor et menneske, en gruppe eller en organisation igen kommer tættere på det væsentlige, tættere på der, hvor hjertet/hjerterne for alvor slår. Drøm stort, mærk livet!

Drøm stort, mærk livet!

Fagligt ståsted

Som erhvervspsykolog er jeg både teoretisk og praktisk orienteret. Jeg er teoretisk inspireret af den systemiske tænkning og arbejder også narrativt. Den eksistentielle filosofi står mit hjerte nært og er et perspektiv, jeg ofte inddrager i de dialoger, jeg har med mennesker.

Jeg træder ind i din/jeres virkelighed med stor respektfuldhed for det, der er, og først, når jeg har lært den verden at kende, starter dialogen om, hvad der så kunne være.

Og så er jeg en praktiker, der ved, at alle gode indsigter og perspektiver skal være implementérbare uden det store fikumdik og skal kunne fungere fra på mandag.

Uddannelse

Erfaring

0
Års erfaring
0+
Coachingsessions
0+
Tilfredse kunder
Medlem af Dansk Psykolog Forening siden 2005