Test og rådgivning

Den rette teamsammensætning

Trivsel og resultatskabelse på arbejdspladsen udspringer af et godt samarbejde, hvilket fordrer de rette menneskelige ressourcer. Jeg tilbyder rådgivning og sparring i forhold til rekrutteringsstrategi og sammensætning af teams.

Brug af erhvervsrettede tests kan være virksomt ved ansættelse af nye medarbejdere, ved teamsammensætning og i udviklingsopgaver i en organisation. Det kan både give klarhed over, hvilke menneskelige kompetencer jeres organisation eller team har brug for, ligesom det kan give klarhed over, hvilket menneskeligt organisatorisk landskab, der møder en ny medarbejder/et nyt teammedlem.

Som erfaren testbruger i snart sagt alle typer HR-opgaver, og som underviser i psykometri og testbrug tilbyder jeg test og sparring i de situationer, hvor en velanset test og en kompetent sparring herom kan have stor betydning for det kommende arbejdsmiljø.

Superbrugersparring til HR-professionelle

Jeg tilbyder sparring til HR-professionelle, hvad enten du er ny testbruger, der savner sparring i en ny type opgave, eller garvet, der ønsker dig nye perspektiver på din testpraksis.

NEO PI-3 certificering

Jeg udbyder certificering i erhvervsrettet testbrug, samt i NEO PI-3 for Hogrefe. Se mere her.