Stress

Stresshåndtering – sparring

Oplever du stresssymptomer? Har din krop længe forsøgt at råbe dig op? Ønsker du dit overskud og din livsbalance tilbage?

Stress, og særligt stress blandt ledere, er stadig tabubelagt, og ses ofte som noget som individet selv må tackle. Virkeligheden er dog mere nuanceret end som så, og i et stressforløb hos mig kigger vi sammen på fx mængden og arten af arbejdsopgaver, udtalte og uudtalte forventninger, samarbejds- og snitflader på arbejdspladsen, kulturen, kommunikationsformerne og relationerne, for at få et mere nuanceret billede på den arbejdsmæssige belastning du oplever. Vi kigger også på det liv, du ellers lever, og hvorvidt der er ”plads til” at være dig i det.

Stressforebyggelse på arbejdspladsen

Hvad gør I som arbejdsplads for at forebygge stress hos ledere og medarbejdere? Får I, i en travl hverdag, skabt de nødvendige åndehuller til omtanke og overblik? Hvad gør I, når en leder eller medarbejder er ramt af stress?

Kontakt mig for sparring om stressforebyggelse på arbejdspladsen.