Teamudvikling

Teamets samspil har afgørende betydning for både trivsel og resultatskabelse

Som sociale væsner henter vi gejst, energi og en følelses af tilhør i vores samarbejdsrelationer og i de teams vi er en del af. Teamet er ofte = tilknytning, aftaler, samspil og fælles resultatskabelse. Men når samarbejdet i teamet halter, kan det være forbundet med både individuel lidelse, et belastende arbejdsmiljø for gruppen og tab i produktivitet for organisationen.

Teamprocesser skræddersyede til jer

Jeg tilbyder forløb for teams, hvad enten I er et ledelsesteam eller en anden gruppe, der samarbejder om en fælles opgave. Jeg deltager på jeres møder og giver både individuel- og fælles coaching, eller en kombination. Vi kan også aftale et udviklingsforløb, designet til jer og jeres behov.

Min tilgang er nærværende, åben og procesorienteret – uden dog at miste teamets formål og resultatskabelse af syne. Jeg har øje for både de synergier og for de modsætningsforhold, der er i et team, i spændingsfeltet mellem individ og gruppe. Og jeg bringer mine observationer i spil, sammen med jer.

I teamprocesser giver det ofte mening at bruge erhvervsrettede personlighedstests, da det kan give en forståelse for hinanden (personlighed, forskelle, præferencer, osv.) og et udgangspunkt for vores videre arbejde med kommunikation, samspil og fælleshed om resultatskabelsen.