Organisatoriske forløb

Organisationspsykologiske perspektiver på din organisation og organisering

Verden er foranderlig og det er organisationer også – både på det organisatoriske og det relationelle plan – og forandringer stiller nye krav til alle, oftest i en allerede travl hverdag. Kommunikation er vigtig, men der kan være langt fra ideal til praksis, og det er den reelle ledelsesadfærd hver mandag, tirsdag, onsdag…, som sætter dagsordenen for kultur og samarbejde. Dertil kommer at medarbejdere af i dag efterspørger kvalificeret ledelse, information om forandringer og en reel indflydelse på egen hverdag.

Sparringspartner og forandringskatalysator

Jeg er jeres sparringspartner i forandring, i spørgsmål om organisation og organisering, samt i forhold til ledelsesmæssigt at matche de krav, som dygtige moderne medarbejdere stiller. Jeg bruger tid på at sætte mig ind i jeres organisation og kultur, og jeg tør forstyrre vanetænkning og ”plejer” med såvel skarpe spørgsmål, som nye perspektiver. Og jeg hjælper jer med at holde et kontinuerligt fokus på ledelse og samarbejde.